Skip to content

Sjuk av bröstimplantat? – Experterna förklarar

juni 4, 2019

Se inslaget ”Malou efter 10”

https://www.tv4.se/efter-tio/klipp/sjuk-av-br%C3%B6stimplantat-experterna-f%C3%B6rklarar-11984643

Plastikkirurgen Per Hedén och Karin Cederbrant, docent i immuntoxikologi om ”bröstimplantatsjukan” och hur kroppen påverkas av silikon.