Skip to content

Så kollar du upp kirurgen

maj 19, 2016

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20698297.ab

Så kollar du upp kirurgen

Plastikkirurgens råd: ”Så minskar du dina risker inför plastikkirurgi”

Hur kan man minimera sin risk inför skönhetskirurgi?

Välj en plastikkirurg som är godkänd av Svensk förening för estetiskt plastikkirurg, råder ordföranden Birgit Stark.

 Birgit Stark, ordförande i Svensk förening för estetiskt plastikkirurg.   Birgit Stark, ordförande i Svensk förening för estetiskt plastikkirurg. Foto: Privat

– Estetisk kirurgi och behandling kan i dag utföras av vem som helst, säger Birgit Stark, privat plastikkirurg i estetisk kirurgi samt överläkare i rekonstruktiv plastikkirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset.

Sverige ligger efter Europa, där estetiska ingrepp utförs av specialister, enligt Birgit Stark.

Tar ansvar efteråt

Hon rekommenderar att man väljer en plastikkirurg som är medlem i SFEP. Alla har specialistkompetens i plastikkirurgi som godkänts av Socialstyrelsen. De har två års specialisttjänstgöring i kirurgi, fem år i plastikkirurgi samt minst fem års erfarenhet som legitimerade plastikkirurger.

De förbinder sig även att ta hand om eventuella komplikationer och remitterar vid behov patienten till ett universitetssjukhus, enligt Birgit Stark.

– Men i det längsta har man ett ansvar för sin patient.

Kolla med IVO

SFEP har tagit fram en certifiering för läkare och sjuksköterskor för att ge injektionsbehandlingar.

– Sverige har inte någon som helst begränsning där.

SFEP är remissinstans för regeringens utredning om att stärka rättsskyddet för enskilda vid estetiska behandlingar.

– Detta är något vi väntat länge på att det ska regleras. Vi tycker det är jättebra att den här typen av kirurgi äntligen får täckning i hälso- och sjukvårdslagen, säger Birgit Stark.

Du kan själv kontrollera hos Socialstyrelsen om den som ska utföra ingreppet är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och har specialistkompetens. Samt hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om det finns tidigare anmälningar mot personen.