Skip to content

Replik ”SvD 26 nov, 2018 angående operation blygdläppar.Blygdläppsförminskning Ett ingrepp som ökar snabbt.

december 13, 2018

SvD:     Lovisa Åkesson, Amanda Skagerström Lindau

idag@svd.se

”Hänvisar till artikeln 26 nov, 2018 angående operation blygdläppar. Blygdläppsförminskning. Ett ingrepp som ökar snabbt.

Styrelsen för Svensk Förening för Estetiks Plastikkirurgi /SFEP  har reagerat på kommentaren av en gynekolog kollega som nämner området kvinnlig intim kirurgi som ett gynekologisk ingrepp.

Specialister inom plastikkirurgi är utbildade i kvinnans intima område. På sjukhuset handhar plastikkirurger dom absolut mest avancerade rekonstruktionerna på kvinnans intima delar efter missbildningar, olyckor (religiösa stympningar),cancersjukdomar och även i samband med könsbyten. Det vill säga inför rekonstruktioner remitteras dessa kvinnor till plastikkirurgiska kliniker.  Inom det estetiska området ingår det kvinnliga intim kirurgi som en rutin operation hos många plastikkirurger. SFEP menar att debatten måste få ett nyanserat innehåll och grundas på fakta.

 SFEP välkomnar det nya lagförslaget, utarbetat av Socialstyrelsen och framlagt till Regeringen september 2018, innebärande att man reglerar estetiska kirurgin till att också innefattas i Hälso- och Sjukvårdslagen. SFEP stödjer den bärande idéen att stärka patientsäkerheten för varje enskild patient gällande all estetisk kirurgi inkl kvinnligt intim kirurgi. SFEP tycker man som patient har rätt att kräva specialist som har goda kunskaper inom området och lång erfarenhet, en specialist som också kan tacka nej till att utföra ett ingrepp.

Styrelsen till Sfep

Fredrik Gewalli

Riikka Veltheim

Marie Forseni Flodin

Filip Farnebo