Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har idag har meddelat att man har för avsikt att granska estetisk plastikkirurgi. Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP.se) ser fram emot att Socialstyrelsen och IVO belyser skönhetsbranchen.

Det är viktigt att säkerhet och trygghet är på allra högsta nivå och vi skulle önska att lagstiftningen skärps då den fortfarande är bristfällig.

Vi har kontinuerliga diskussioner med våra medlemmar om hur vi hanterar komplikationer och har nyligen genomfört en enkätstudie för att kartlägga våra medlemmars tillgänglighet för sina patienter vilket bland annat visar att samtliga kliniker som svarat på enkäten erbjuder sina nyopererade patienter kontakt för att hantera eventuella komplikationer på jourtid.

Styrelsen för Svensk Föreningen för Estetisk Plastikkirurgi

2023-09-08