Reglering av estetiska behandlingar är i Sverige nästan obefintlig.
Socialdepartementet har dock nu tillsatt en utredning om hur en reglering skulle
kunna se ut, men det tar troligen flera år innan vi kan se en eventuell reglering
komma till stånd. Har vi tid att vänta?
Just den frågan ställde sig initiativtagarna Ulf Samuelson, plastikkirurg och medlem i Svensk
Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, och Carina Wilhelmsson,
Affärsområdeschef på Allergan, våren 2014. Fanns det en möjlighet att branschen kunde ta rodret
för att initiera en certifiering i syfte att öka patientsäkerheten? Galderma hade redan tidigare gjort
certifiering under eget varumärke och bestämde sig under hösten att gå med och understöda
projektet. Efterfrågan var uppenbar, men krävde stöd från alla involverade aktörer på marknaden
liksom att framgångsrikt nå ut med informationen till slutkund. Först när kunden känner tryggheten
hos en certifierad behandlare har målet nåtts med en tryggare skönhetsbransch i Sverige.
– ”Alla seriösa utövare i vårt skrå värnar om patientsäkerheten och en certifiering för
injektionsbehandlingar skulle gynna alla, såväl konsumenter som behandlare. Min förhoppning är att
det i framtiden blir en etablerad branschstandard”, säger Ulf Samuelson.
Estetiska injektionsrådet bildas   Läs Hela Pressreleasen Pressmeddelande Estetiska skönhetsrådet 150216