Välkommen på ett informationsmöte för press om den nya certifieringen
för estetiska injektioner. Pressmötet arrangeras i samband med den första
tentamen som arrangeras för certifiering och Fillers Academy for Nurses
årsmöte.
För att nå ut till alla patienter som berörs så anser vi att det är viktigt att
informera media om hur man kan uppnå bättre patientsäkerhet och vad
det är man som patient skall uppmärksamma när man planerar att göra en
behandling.
Plats: Hotel Kung Carl lördagen den 25 april klockan 09:00
Agenda
09:00 Registrering för press
09:15 – 1000 Estetiska injektionsrådet, en oberoende förening för
estetiska injektioner
Docent Ulf Samuelson Akademikliniken
Ordförande Estetiska injektionsrådet
I0:00-11:00 Kan vi säkerställa att det är tryggt att göra en estetisk
behandling?
Vad finns det för risker för patienterna som skall göra en
estetisk injektionsbehandling?
En kort uppdatering om myndigheternas arbete med
reglering av estetiska injektioner.
Docent Ulf Samuelson Akademikliniken
Ordförande Estetiska injektionsrådet
Specialistsjuksköterska Carina Gamborg Art Clinic
Sekreterare Estetiska injektionsrådet
 
O.S.A. den 1 april 2015 till info@estetiskainjektionsradet.se
Representanter för industrin kommer även att delta för att svara på eventuella
frågor om hur de understöder initiativet.
Välkommen,
Estetiska Injektionsrådet
 
Se mera info HÄR