I Sverige finns ett stort antal nationella kvalitetsregister med uppgifter om hälsooch sjukvård inom olika diagnosområden, vars syfte är att förbättra patientsäkerheten, följa upp vårdens resultat och utgöra en källa för forskning.
Dock har ett viktigt register saknats. Det blir det nu ändring på.
Den 5 maj startar Bröstimplantatregistret, BRIMP, på initiativ av landets två yrkesföreningar på området, Svensk Plastikkirurgisk Förening, SPKF och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi SFEP.
Två skäl till bröstimplantat
Bröstimplantat används dels till rekonstruktion efter att bröst tagits bort på grund av cancer och dels vid förstoring av bröst av estetiska skäl. Årligen drabbas ca 8 000 kvinnor av nyupptäckt bröstcancer i Sverige. Cirka 2 500 tvingas genomgå bröstamputation.
Betydelsen av BRIMP är uppenbar
Ett nationellt kvalitetsregister över bröstimplantat ger underlag för förbättrad behandling både i val av implantat och behandlingsmetod.
Med hjälp av registerdata förbättras på sikt både vårdkvalitet och patientsäkerhet. Oförutsedda komplikationer kan upptäckas i tid.
Vem registrerar
Specialister i plastikkirurgi, liksom bröstkirurger och allmänkirurger, verksamma såväl på sjukhus som i privat sektor, uppmanas att delta.
– Det är viktigt att få en så omfattande bild som möjligt. Därför ser vi gärna att alla bidrar till att förbättra vårdkvaliteten, betonar Birgit Stark. Registreringen omfattar både produktdata och patientdata.
Viktigt är att registrera data kring om-operationer. Vad gick fel? Har samma fel observerats på andra proteser av samma tillverkning? Vilken betydelse har kvinnans ålder, hälsa etc?
Frivilligt
De allra flesta patienter som får ett implantat av något slag – knäprotes, hjärtklaffprotes eller höftprotes – är positiva till att medverka i registret, som är sekretesskyddat. Patientupplevda för- och nackdelar registreras också.
Registerhållare, kontaktperson
Ansvarig för BRIMP är Birgit Stark, docent i plastikkirurgi och överläkare vid Kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.
För mer information mejla Birgit.Stark@ki.se.
Mer om Brimp på www.bröstimplantatregistret.se
Ladda ner som pdf.