Läs hela artikeln
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-foerening-foer-estetisk-plastikkirurgi/pressreleases/lagloes-plastikkirurgi-katastrofal-foer-patientsaekerheten-2898869
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) efterfrågar nu hårdare regler för skönhetsingrepp i Sverige. Dagens regler är i stort sett obefintliga och patienterna saknar försäkring – ett allvarligt problem, menar SFEP:s ordförande Fredrik Gewalli.
– Att skönhetskirurgin är ett laglöst område är katastrofalt. Komplikationerna kan vara allvarliga och är ofta omöjliga att återställa, säger han.
Striktare regler, faktiska konsekvenser vid regelbrott och en försäkringslösning i stil med Danmarks är vad Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi kräver från beslutsfattare. Med målet att få en ökad säkerhet för både patienter och behandlare, vill föreningen gärna bistå i framtagandet av regelverk. Idag är den svenska marknaden i stort sett oreglerad, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.
– Ingrepp som utförs av personer med bristande kunskap och erfarenhet kan vara farligt och leda till allt från svårläkta sår, till missprydande ärr och även handikapp i form av till exempel förstörda andningsvägar vid näskirurgi. Det finns också dödsfall rapporterade inom skönhetskirurgin. SFEP värnar om patienternas säkerhet och därför är vi förfärande över att det ser ut så här i Sverige, säger Fredrik Gewalli.
Näskirurgen som anmälts 66 gånger
Ett fall som på sistone fått uppmärksamhet i medier är näskirurgen från Stockholmsområdet som anmälts hela 66 gånger för att ha orsakat skador vid näsoperationer. Trots Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) beslut om att dra in läkarens legitimation, och protester från sakkunniga i branschen, beslutade Förvaltningsrättens jurister att låta läkaren återfå sin legitimation.De komplikationer som flera av patienterna haft efter operationerna, med ansiktsfrakturer, nervskador och svårigheter att andas, är mycket allvarliga, säger Fredrik Gewalli. Även farorna med de icke kirurgiska behandlingarna, så som botox-injektioner och fillers, har nyligen belysts av Expressen 190628, men här ur legitimerade sjuksköterskors perspektiv. Kvällspressen 190717 beskriver upprepade anmälningar om vanställda resultat och smärtor, då icke godkänt material sprutats in i ansiktet och Polisens känner sig maktlös.
– Detta understryker vikten av att ha striktare regler. Vi är angelägna om att patienter ska skyddas och få bästa möjliga vård. De kirurger och behandlare som utför ingrepp ska vara utbildade, legitimerade inom respektive område, visa gott omdöme samt ha kunskap om och använda korrekta tekniker.
Danska marknaden som förebild
SFEP anser att en lagstiftning liknande den i Danmark borde implementeras i Sverige. Där finns ett väl framarbetat regelverk med hårda konsekvenser för den som bryter mot lagarna. För att utföra skönhetsingrepp i Danmark krävs det att utföraren är läkare, samt har en specialistutbildning inom rätt område. Den som utger sig för att vara läkare och utför kirurgiska ingrepp utan utbildning riskerar dessutom upp till två års fängelse. Den svenska marknaden är betydligt mindre strikt reglerad. Idag får i stort sett vem som helst utföra skönhetsbehandlingar, och många frisörer erbjuder injektionsbehandlingar såsom fillers och botox-injektioner. För att utföra operationer krävs bara läkarlegitimation, oavsett utbildning eller erfarenhet.
– Det är helt obegripligt varför det inte finns någon reglering för vem som får utföra plastikkirurgiska ingrepp. De specialistutbildningar som finns inom läkaryrket betyder alltså ingenting och säkerheten för patienter är obefintlig. Vi ser dagligen problemen med behandlingar utförda av oerfaren och icke-legitimerad personal, säger Fredrik Gewalli.
Ett förslag till ändring
Ett stort problem inom branschen är att patienterna inte ens är medvetna om de risker som de utsätter sig för. Många tror att det finns regler som skyddar dem från läkare som ljuger om sin kompetens, eller patientförsäkringar om något går fel, men så inte är alltid fallet. SFEP ser detta som ett mycket stort problem och kräver åtgärder snarast. De vill slå ett slag för det lagförslag som ligger på bordet hos Socialstyrelsen vilket skulle strama åt reglerna och förbättra för patienterna om det går igenom. Förslaget innebär att skönhetsingrepp kommer bli en del av hälso- och sjukvårdslagen, istället för konsumentlagstiftningen dit de räknas idag. Det innebär även attIVO skulle vara överordnad myndighet, istället för Konsumentverket.
– Idag räknas den som vill göra ett skönhetsingrepp som en kund som köper en tjänst, snarare än en patient som söker vård. Detta gör att saker som ångervecka och öppet köp gäller, vilket inte är applicerbart i den situationen. Om någonting går fel under en operation kan du inte reklamera och lämna tillbaka varan. Om något går fel vid ett kirurgiskt ingrepp blir det ett vårdärende där patienten måste uppsöka sjukvård. Ifall ingrepp räknas under sjukvårdslagen skulle samma regler som vid andra kirurgiska ingrepp gälla. Vi hoppas att det nya förslaget går igenom och att man förstår vikten av specialistutbildning, genom att kräva utbildning i plastikkirurgi innan plastikkirurgiska ingrepp utförs. Patienternas säkerhet är av högsta prioritet, avslutar Fredrik Gewalli.