Intresseföreningen Svensk Förening Estetik Plastkirurgi vill efter nästan fem års väntan få igenom en lag som skyddar patienter som väljer att göra skönhetsbehandlingar. De menar att skönhetsbranschen behöver regleras för att kunna försäkra patienter trygghet vid ingrepp. Idag är personer som genomgår skönhetsbehandlingar utsatta eftersom att de anses vara konsumenter och inte patienter, vid komplikationer kan det få fatala konsekvenser.
Det blir allt vanligare i dagens samhälle att ungdomar och oerfarna konsumenter väljer att göra skönhetsbehandlingar. Det är en utbredd trend som har ökat de senaste åren, trots att ingreppen ofta är riskfyllda. Skönhetsbranschen och dess hälsorisker är inte en prioriterad fråga på den politiska agendan, trots att unga personer riskeras att drabbas av allvarliga konsekvenser om det går fel till vid behandling. För att öka patientsäkerheten har Socialstyrelsen under ett års tid utrett ett lagförslag som bygger på att personer som köper behandlingar ska ses som patienter och falla under Hälso- och sjukvårdslagen. Det skulle även innebära att IVO verkar som ett övervakande organ och kontrollerar de verksamheter som utför skönhetsbehandlingar. Vi på Svensk Förening Estetik Plastikkirurgi står bakom förslaget och anser att en ny lag är både brådskande och nödvändig.
Vi tycker att det är oacceptabelt att patienter idag ses som konsumenter när de genomgår en skönhetsbehandling. Öppet köp och ångerrätt fungerar inte i den här branschen och ingrepp borde därför inte behandlas som en tröja eller ett par skor. Om det blir komplikationer eller om en patient är missnöjd med sin behandling kan det bli en kostsam historia. I dag finns det inget skydd i form av försäkring eller rutiner vid anmälningar hos flertalet kliniker. Patienten kan då behöva gå till domstol, men där råder också oklarheter i juridisk bedömning av kirurgiska ingrepp, vilket kan medföra stora ekonomiska risker, speciellt eftersom patienterna ofta är unga personer.
För vissa kan behandlingarna även resultera i livsfarliga komplikationer som personen får dras med resten av livet. Vi har patienter som kan vittna om tveksamma metoder och personer som saknar kompetens men som ändå har utfört ingrepp. De berättar om ingrepp som har utförts i källarlokaler, och om hur de lämnats ovetandes om vilka produkter som faktiskt har använts och i vilken mängd. Sajten KIT avslöjade tidigare i år att ett antal kliniker som de hade besökt i Stockholm hade erbjudit gravida eller ammande kvinnor behandling, även om det är helt emot medicinska rekommendationer. Utan reglering kommer skönhetsbranschens svarta marknad fortsätta att skriva sina egna regler.
Staten riskerar att utsätta unga, gravida och ammande kvinnor för risker genom att inte agera idag. I svåra fall kan patienter drabbas av bland annat hjärtinfarkt, proppar eller allvarliga infektioner. Vi behöver lagstadga för att förhindra oåterkalleliga konsekvenser, och se till att de som råkat ut för missöden får hjälp och stöd i tid. Vi har under fem års tid debatterat för att få igenom en lag som skyddar patienter som väljer att göra skönhetsbehandlingar.
Vi kräver att det införs en lag med restriktioner för hur en lokal ska vara utformad, och att personerna som utför skönhetsingreppen besitter rätt utbildning och uppfyller ett kompetenskrav om att få utföra avancerad kirurgi. De ska också använda sig av etablerade kirurgiska tekniker, ha gedigen erfarenhet och förmågan att kunna säga nej till behandling.
Fram tills att staten tar sitt ansvar och inför den här nödvändiga lagen, hoppas vi kunna ge patienter kännedom om sin rätt att ställa krav på både skönhetsbehandlingar, kliniker och utförare. De kan kräva:

  • Utbildade kirurger med kunskap, erfarenhet och förmågan att säga nej till behandling.
  • Att kirurgen använder etablerade kirurgiska tekniker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Att lokalerna är godkända.
  • Att medicin och tekniska produkter är godkända.
  • Att salongen har en försäkringslösning för skador.

Sammanfattningsvis kan konsekvenserna för en patient som genomgår skönhetsbehandling i värsta fall resultera i: ärrbildning, medicinska skador, allergier, missnöje och ekonomiska svårigheter. Vi kan och måste skydda patienterna genom att reglera skönhetsbranschen. Det är brådskande att en lag går igenom nu för att inte fler personer råkar ut för skönhetsbranschens baksida.