SFEP Infektionsprofylax Pressrelease sänt 28 januari 2015.
Aktuellt om antibiotika:
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi sätter patientsäkerheten högst med ett rigoröst infektionsförebyggande program.
 
Infektioner är ovanliga vid plastikkirurgiska ingrepp.
   Specialisterna i SFEP, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, begränsar infektionsrisken maximalt genom att följa ett rigoröst genomarbetat förebyggande program för antibiotikabehandling, ”Prophylaxis and treatment with antibiotics. SFEP PM Oct. 2014”.
   Programmet är utarbetat internt i SFEP med stöd av bland andra bakteriologisk expertis.
 
Antibiotikaresistens hett område
Infektionsbehandling är en ödesfråga. Vid Världshälsoorganisationens möte om antibiotikaresistens i Stockholm första veckan i december var agendan att ta fram en plan för hur resistenta bakterier ska spåras och övervakas globalt.
Detta ska ingå i den handlingsplan mot resistens som WHO ska presentera till våren.
Sverige nämns i dessa sammanhang som ett mönsterland med en disciplinerad och ansvarsfull användning av antibiotika.
SFEP’ s program ”Prophylaxis and treatment with antibiotics” är helt i linje med svenska rekommendationer. SFEP deltar aktivt i antibiotikadebatten och bidrar verksamt till utformandet av största patientsäkerhet.
 
SFEP’ s infektionsförebyggande åtgärdsprogram syftar till:
* att uppnå maximal patientsäkerhet
* att antibiotika används strikt, på rätt sätt och på rätt indikationer
* att hålla maximal behandlingskvalitet med ett slutresultat som
motsvarar patientens förväntningar på estetik och trygghet
 
Medlemmarna i SFEP – samtliga specialister i plastikkirurgi – ligger i framkant, inte bara som erfarna estetiska plastikkirurger, utan också som ansvariga för bästa patientsäkerhet för ett komplikationsfritt och lyckat slutresultat.
 
Styrelsen för SFEP   www.sfep.se
 
Birgit Stark – ordförande – birgit.stark@ki.se
Per Alberius – vice ordförande – per@alberius.com
Disa Lidman – sekreterare – disa@ostersjokliniken.se
Jonas Röjdmark – skattmästare – jonas.rojdmark@ak.se
Fredrik Gewalli – IT ansvarig – fredrik.gewalli@artisticplasticsurgery.se
Helene Fägerblad – koordinator – helene@hfconsulting.se