Med anledning av att SVT idag har publicerat inslag både på sin nyhetswebb och i eftersänd media om läkare som accepterat att utföra kirurgi på unga kvinnor som frågat om ingrepp i syfte att ’återställa oskulden’ gör SFEPs styrelse följande uttalande.

”Operationer i underlivet är ett laddat ämne och synen på intimoperationer varierar i olika världsdelar och kulturer, samt även inom länder och mellan könen. I Sverige är det till exempel tillåtet med rent estetisk intimkirurgi utan medicinska skäl på män medan det kan vara olagligt på kvinnor även om kvinnan själv ger sitt samtycke. Därtill är könsstympning av nyfödda pojkar tillåtet enligt svensk lag även av personer som inte har formell medicinsk utbildning medan könsstympning på flickor med rätta är förbjudet.

Generellt sett så värnar SFEP om den vuxna individens rätt att själv bestämma över sin egen kropp, och därmed även rätten att genomgå ett estetiskt, plastikkirurgiskt ingrepp såvida detta ingrepp inte bryter mot svensk lag och faller inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet.

Operationer för att göra ingången på slidan trängre i syfte att skapa en blödning vid samlag (s k hymenplastik) är ett accepterat ingrepp i vissa kulturer. Frågan om hymenplastik kan därför uppkomma i Sverige från kvinnor som har en bakgrund i dessa kulturer. Etik- och ansvarsrådet (EAR) inom Sveriges Läkarförbund har dock kommit fram till att hymenplastik är ett ingrepp som saknar vetenskaplig grund och att det bidrar till att befästa oacceptabla normer om heder och kvinnors sexualitet. Detta måste beaktas av SFEPs medlemmar vid frågor från allmänheten om hymenplastik.

Därutöver tar SFEP självklart kraftigt avstånd från alla former av hedersförtryck. Alla läkare ska alltid försäkra sig om att behandlingen sker med patientens samtycke utan påverkan av annan person, vilket även gäller SFEPs medlemmar som utför alla former av estetisk plastikkirurgi.

SFEP tar frågan om hymenplastik på största allvar och kommer att initiera en diskussion i föreningens interna etiska råd i syfte att förtydliga hur detta bör hanteras av SFEPs medlemmar.”

Styrelsen för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

2022-10-30