Skip to content

Pressrelease 111225 från SPKF / SFEP angående P.I.P. proteser

december 27, 2011

Pressmeddelande rörande bröstimplantat från P.I.P.

Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estestisk Plastikkirurgi är en del av Svenska Läkaresällskapet och organiserar plastikkirurger som arbetar både med rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Föreningarna och dess medlemmar följer nogsamt utvecklingen och forskningen inom fältet plastikkirurgi.

Vi vill betona att associationen mellan cancerförekomsten och P.I.P-implantaten inte finns. Föreningarna för en aktiv dialog med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i ärendet.

Som representanter för ovanstående föreningar ställer vi oss bakom den rekommendation som meddelats via Läkemedelsverket den 23 december 2011. Berörda kliniker och kollegor anmodas att följa utvecklingen via föreningarnas, Läkemedelsverkets samt Socialstyrelsens hemsidor.

I enlighet med rekommendationen ska de kliniker och plastikkirurger som använt implantat från P.I.P. sträva efter att få kontakt med de kvinnor som erhållit dessa implantat. Av integritetsskäl kan det föreligga svårigheter att nå alla enskilda patienter och därför bör de aktuella klinikerna ta stöd i den mediala uppmärksamheten och via sina hemsidor ge information om hur enskilda patienter bör förfara i den rådande situationen.

Kvinnor med bröstimplantat från P.I.P. bör kontakta sin klinik via dess hemsida eller telefon.

Pelle Sahlin                             Johan Rinder                                   Ulf Samuelsson

Ordförande SPKF                      Vice ordf SPKF                                  Ordf SFEP