För en fördjupad information om olika estetiska plastikkirurgiska och icke-kirurgiska metoder som erbjuds, välkommen att kontakta en plastikkirurgisk specialist i SFEP för en konsultation. Tillsammans kommer ni fram till bästa behandling för just dig.

Estetisk plastikkirurgi

Allt fler människor i vårt land har upptäckt fördelarna med estetisk plastikkirurgi, en specialitet inom medicinen som inriktar sig på att förändra det yttre.
Estetisk kirurgi är ett snabbt växande område som nästan uteslutande utförs på privata kliniker och betalas av patienten själv.
Populära ingrepp är bröstförstoring och bröstlyft, fettsugning, bukplastik och ögonlocksplastik. Se vår information om dessa ingrepp.
Ur såväl estetiska aspekter som ur patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt att välja en välutbildad och erfaren plastikkirurg, en specialist i plastikkirurgi.
Se SFEP’ s medlemsförteckning.
 

Injektionsbehandlingar

Genom att injicera egna fettceller eller något medel, klassat som läkemedel, i huden kan man förbättra utseendet. Vanligtvis sker injektionerna med någon av följande tre grupper:

 • Kroppseget fett
 • Botox eller liknande neurotoxiner
 • Vävnadsfillers (”fillers”) som restylane och juvederm.

Din plastikkirurg kan informera dig om de olika medlens egenskaper och syften, hur behandlingarna tillgår, liksom vilka eventuella risker som kan föreligga.
De ämnen som används för injektionsbehandlingar har olika egenskaper och används för någon av följande förbättringar

 • Dämpning av aktiviteten i de ansiktsmuskler som orsakar rynkor
 • Utfyllnad för att minska rynkor och linjer i ansikte
 • Reducera eller eliminera hudojämnheter – gropar, ärr och missbildningar
 • Profilera och förstärka ansiktets konturer: haka, kindben, käklinje, läppar)
 • Öka omfånget i olika kroppsdelar såsom bröst, vader, stuss etc.
Injektionsbehandlingar med hyaluronsyra

Vår hud är uppbyggd av bindvävnad består som till stor del av kollagenfibrer. Mellan dessa finns stora vätskebärande molekyler som fyller ut vävnaden. Den viktigaste av dessa är hyaluronsyra som tillverkas naturligt i kroppen.
Fillers baserade på hyaluronsyra (syntetiskt framställt) används för att förstärka ansiktets konturer (haka, kindben osv.), öka volymen i kroppsdelar som bröst, vader och stuss), fylla ut och minska linjer och rynkor i ansiktet och minska eller eliminera hudojämnheter såsom ärr och missbildningar.
Hyaluronsyra som injiceras lokalt i kroppens vävnad binder vattenmolekyler, något som ger en ökad volym i injektionsområdet. Denna väldokumenterade effekt har gjort hyaluronsyrebaserade injektionsprodukter mycket populära.
Behandlingsresultatet uppnås efter 1-2 injektioner av hyaluronsyrebaserade produkter. Beroende på hur hög muskelaktiviteten i det behandlade området är kvarstår effekten i 6-12 månader. Efter denna tid görs ofta en påfyllnadsbehandling. Hyaluronsyrebaserade medel med olika molekylstorlek används för behandlingar av olika områden.
Hyaluronsyrebaserade injektionsprodukter finns som Stylade, Juvederm, Restylane, Macrolane, Prevelle, Teosyal, Hylaform, Esthelis, Matrigel, Captique, Puragen och Rofilan.

Injektionsbehandling med botox

Botox är ett muskelavslappnande medel som injiceras i musklerna under huden. Där verkar Botox genom att blockera nervimpulserna till de områden som injicerats. Botoxbehandling är ofta en mycket effektiv metod för att minska anspänningsrelaterade rynkor i ansiktet.
Under namnen Botox, Xeomin, Azzalure, Vistabel, Dysport och Neurobloc används botox för skönhetsingrepp till utslätning av rynkor, behandling vid ymnig svettning och även mot skelning.
Botox lämpar sig särskilt väl för behandling av s.k. bekymmersrynkor mellan ögonen, de horisontella rynkorna i pannan och rynkor i ögonens utkanter, ”kråksparkar”.
 

Skönhetsbehandlingar

Betydelsen av yttre skönhet för det inre välbefinnandet behöver knappast påpekas, den är väl dokumenterad. Behovet av yttre skönhet har lett till utveckling av olika skönhetsbehandlingar. Många av dessa skönhetsbehandlingar har stor potential att förbättra vårt utseende.
Man brukar skilja mellan medicinska skönhetsbehandlingar och professionella skönhetsbehandlingar.
Medicinska skönhetsbehandlingar är de som har den bästa möjligheten att förändra ditt utseende. De ses som medicinsk behandling och skall därför utföras av läkare eller sjuksköterska.
Professionella skönhetsbehandlingar utförs av behandlingsspecialister på särskilda skönhetssalonger och kliniker. Där kan uppnås betydande förbättringar utan den risk och de efterbesvär som förknippas med medicinska skönhetsbehandlingar.
Utvecklingen av nya metoder och tekniker för skönhetsbehandlingar har lett fram till verkningsfulla behandlingar inom

 • Reducering av rynkor och hudförbättring
 • Borttagning av födelsemärken, kärlspindlar och åderbrock
 • Behandling av ärr och akne
 • Minskning av fett och celluliter
 • Kosmetisk tatuering
 • Permanent hår- och tatueringsborttagning

Du kan alltid konsultera en specialist i estetisk plastikkirurgi inför skönhetsbehandlingar av olika slag. Se vidare SFEP’ s medlemsförteckning.