Skip to content

Plastikkirurger spelar viktig roll i hanteringen av skador i modern krigsföring

april 6, 2016

Publicerad den 2 april 2016 07:22
Plastikkirurger spelar en avgörande roll i hanteringen av skador i modern krigföring, samarbete mellan specialister förbättrar chanser att överleva från svåra strids trauman. Plastikkirurger spelar en avgörande roll i hanteringen av skador i modern krigföring, visar en erfarenhet från ett strids sjukhus i Afghanistan och beskrivs i aprilnumret av PRS/plastic and rekonstructive surgery, den officiella medicinska tidskriften av American Society of Plastic Surgeons (ASP).
”Denna studie visar att om plastikkirurger aktiveras som en del av teamet militära kirurger, de bidrar till en stor del av den kirurgiska verksamheten”, enligt rapporten av Dr Shehan Hettiaratchy och kollegor i Royal Centre försvarsmedicin, Birmingham .
Plastikkirurgerna deltar i 40 procent av Combat traumafall
Forskarna analyserade aktiviteten hos brittiska plastikkirurger som sattes in i ett militärsjukhus i Afghanistan (the Role 3 Medical Treatment Facility at Camp Bastion) från 2009 till 2012. I studien ingick information om mer än 1.650 kirurgiska fall, som hanterades av olika kirurger och representerade olika förändringar i strid aktivitet, skade mönster, och olika nivå på sjukhusuppdragen.
Sammantaget var plastikkirurger var inblandade i 40 procent av fallen – en siffra som förblev ungefär samma under hela uppdraget. Internationella koalitionsstyrkorna stod för cirka 40 procent av plastikkirurgiska fallen, afghanska nationella säkerhetsstyrkor för 20 procent och civila för resterande 40 procent. En tredjedel av civila fallen var barn.
De flesta plastikkirurgi fall involverade armar och ben, vilket speglar den höga talen av skador som orsakas av explosioner från improviserade spränganordningar ”improvised explosive devices” (IEDs) – ”signaturen från skademekanismen” i kriget i Afghanistan, enligt författarna.
Men plastikkirurger var också involverade i fall som rör skador på andra kroppsdelar, inklusive huvud och nacke, ansikte och ögon, och bålen. ”Detta visar bredden av kirurgisk kompetens som krävs av en militär plastikkirurg,” skriver Dr Hettiaratchy och kollegor.
I ungefär två tredjedelar av fallen, arbetar plastikkirurger i lag tillsammans ortopediska och allmänna kirurger. Plastikkirurgers engagemang var liknande för patienter som inte bär stridsvästar när de blev skadade.
De flesta plastikkirurgiska fallen klassificerades som debridering – avlägsnande av skadade eller förorenade vävnad. Relativt få operationer var ägnade åt att spara en lem eller kirurgisk rekonstruktion. Detta återspeglas betoningen på att överföra skadade soldater för en stegvis kirurgi och definitiv rekonstruktion borta från stridsområdet. Rekonstruktion kunde dock förekomma på afghanska soldater eller civila.
Behovet av plastikkirurger återspeglar skademönstret i modern krigföring – i synnerhet de många extremitets skador som orsakas av IED.

”I tidigare konflikter, var detta skadorna som inte gick att överleva,” enligt Dr Hettiaratchy och kollegor.
Framsteg inom prehospital och akut vård har ökat chanserna till överlevnad för personer med flera allvarliga skador. För dessa skadade soldater, skriver forskarna, ”Överlevnad räcker inte …. Det är viktiga är att det maximala funktionella resultatet uppnås för varje skadad lem.”
Även om erfarenheterna inte kan bevisa att plastikkirurgisk expertis förbättrar utfallet, har det starkt stöd för värdet av de olika färdigheter plastikkirurger är utbildade till, vid behandling av allvarliga och omfattande skademönster karakteristiska för modern strid. ”Denna studie visar att ett team bestående av plastikkirurger, ortopeder och allmänna kirurger kan tillsammans hantera nästan alla skador i modern konflikt med hjälp av sina specialiserade kunskaper,” avslutar Dr Hettiaratchy och kollegor.
Källa:
Wolters Kluwer Health