Skip to content

Pressreleaser

PIP bröstimplantat

Pressmeddelande             Stockholm den 23 april 2014 Med anledning av ett antal kommande rättsprocesser riktade mot svenska sjukhus och plastikkirurgiska kliniker, där inläggning av bröstimplantatet PIP

Nu startar Bröstimplantatregistret BRIMP

I Sverige finns ett stort antal nationella kvalitetsregister med uppgifter om hälsooch sjukvård inom olika diagnosområden, vars syfte är att förbättra patientsäkerheten, följa upp vårdens resultat och