Skip to content

Ordf SFEP svarade på frågor om bröst 12 mars 2012

maj 13, 2012

Ulf Samuelson

se hela inlägget http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14509502.ab

Kommentar från thomas

Min flickvän vill göra oprationen för större bröst men hur farligt är det med detta med hänsyn av man har läst om detta ???

ulf samuelson:

Det ni har läst om PIP implantaten handlar om förfalskade implantat och har inget med normala godkända implanrtat att göra. Men det är viktigt att ni får information av en plastikkirurg både om risker och möjligheter med en bröstoperation

Kommentar från Angie

Jag har haft mina implantat i ca 20 år nu, har inga besvär. Bör jag göra något?

ulf samuelson:

Efter så lång tid tycker jag att du bör göra en kontroll av brösten hos din platsikkirurg eller om hon /hon inte arbetar längre någon annan plastikkirurg. De implantat som användes för 20 år sedan hade en svagare konstruktion än de som tillverkas idag så det kan nog vara dags att byta ut dem

Kommentar från Eva

Hej Ulf, För ett år sedan tog jag bort mina implantat och sedan i höstas har mitt högra bröst varit hårt och ömmat ibland. Har nu gjort mammografi och ultraljud och då fick jag besked om att det har bildats vätska i hålrummet där implantatet har suttit och att kroppen tenderar att fylla på hålrum med vätska. Jag tappades på 1 dl vätska, men det fanns mer kvar. Efter detta blev det något bättre men sedan har det blivit sämre igen. Ska jag behöva tappas på vätska med jämna mellanrum eller kommer detta att upphöra? Tacksam om Du kan ge mig ett svar på detta.

ulf samuelson:

Du har nog ett sk serom som i sig inte är farligt men behöver åtgärdas. Jag tror att du behöver tappa ut vätskan ett par gånger för att få hålrummet att dra ihop sig och vätskebildningen att sluta. I ovanliga fall kan man behöva operera bör den vätskebildande kapseln

Kommentar från Nellie

Om det visar sig att implantatet är helt när man plockar ut det, finns det någon anledning att vara orolig då för att tex implantatet skulle avsöndrat något giftigt ämne i kroppen?

ulf samuelson:

Det finns inget sådant känt idag rörande PIP implantaten. Man håller på att samla in information från hela Europa men det tar tid att analysera men mig veterligen har man inga misstankar om detta förutom den lokala vävnadsirritation som man sett av innehållet av vissa PIP implantat

Kommentar från Orolig ammande mamma

Hej jag har i december 2009 opererat in pip inplantat, nu har jag fått en son för 6 veckor sedan och undrar nu om det kan vara hälsofarligt för honom att bli ammad om implantaten har spruckit? Och hur vet man om implantatet ha spruckit?

ulf samuelson:

Det finns idag inget känt om att PIP implantaten skulle vara farliga vid amning oavsett om de är trasiga eller inte. Om implantaten skulle spricka leder det ofta till att man får ett hårdare bröst, sk kapselbildning. Är du orolig bör du kontrollera dina bröst hos din kirurg

Kommentar från mia

finns det särskilda inplantat som är extra ”hållbara” klarar implantaten många knuffar osv i bröstet? Tänkte då jag jobbar med barn som ofta kan knuffa osv

ulf samuelson:

En knuff, bilbälte el liknande, ska inte kunna skada ett modernt implantat. Däremot kan ett stick genom huden om det är tillräckligt djupt skada implantatets hölje ( hoppas dina barn inte har sådana saker..)

Kommentar från Annika

Vilken är den största risken som är förenad med bröstförstoring?

ulf samuelson:

Den vanligaste risken är en kapselbildning runt implantatet vilket kan göra att bröstet känns hårt och kan ändra form. Det är inte farligt men kan kan behöva korrigeras med en operation

Kommentar från Jane

Är det svårare att upptäcka eventuella cancerknölar om man har implantat?

ulf samuelson:

Nej. Implantaten lägges alltid under bröstkörtlarna och ofta även under bröstmuskeln så eventuella knölar i bröstvävnaden kan känna framför implantaten. Mammografi fungerar även men man ska säga till att man har implantat då man behöver ta ett par extra projektioner vid undersökningen

Kommentar från Guest

vad tycker du att man som berörd pip tjej bör göra ? ta ut dom så fort som möjligt eller vänta på mer information från läkemedelsverket?

ulf samuelson:

Du skall prata med din behandlande läkare i första hand eller annan plastikkirurg. Har du besvär som kan vara relaterade till felaktiga implantat tycker jag du skall ta ut dem. Har du inte besvär men känner oro kan det också vara skäl till att ta ut dem. Annars tycker jag att man kan vänta på att mer information kommer fram. Det förefaller vara så att alla PIP implantat inte är förfalskade utan de som inte är det är godkända implantat som man kan ha kvar. Ett proplem är dock att det är svårt att få fram dokumentation ang detta dpå mycket förstördes i samband med att man upptäckte berdägeriet påå fabriken

Kommentar från Ida

Finns det ett ”säkert” sätt att fylla ut brösten med? Jag är inte missnöjd med storleken men själva formen.

ulf samuelson:

Jag tycker att moderna silikonimplantat är ”säkra”. Det finns alltdi risker enl ovan tex med kapselbildning men det är inte farliga tillstånd. Tyvärr är det ju svårt att försäkra sig helt mot kriminella handlingar som detta med tillverkaren av implantaten, men det gäller ju inte bara implantat. Ett sätt att undvika implantat om man känner oro för detta är att använda kroppseget fett som flyttas från ett ställe på kroppen men överskott till bysten, detta har blivit vanligare och används relativt ofta idag

Kommentar från Karolina

Hej, hur ofta ska man byta ut sina silikon implantat?

ulf samuelson:

Moderna implantat från erkända tillverkare lämnar idag en livstidsgaranti mot att implantaten går sönder. Jag tycker ändå att man skall vara beredd på att man någon gång bör byta ut dem eller göra an bröst operation av annan anledning (tex efter amning, viktförändring, hormonella förändringar). Men om detta är om 20 eller 30 år eller mer vet vi inte idag. Modrena implantat har använts i över 15 år och vi har hittills inte sett någon tendens att de generellet behöver bytas.

Moderator:

Då tackar vi alla er som ställde frågor och stort tack till Ulf Samuelson som fanns här och svarade!