35 år av hårt arbete

Föreningen grundades 1983 som en avdelning inom Svensk Förening för Plastikkirurgi (grundad 1947) och är en av medlemsföreningarna i the International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) Global Alliance.

Vid den tidpunkten för grundandet stod svenska plastikkirurger inför ökande krav på information och tjänster, både från allmänheten och media. Det var viktigt att organisera utbildning inom estetisk kirurgi för yngre SFEP-medlemmar samt att ha möjlighet att påverka lagstiftningen. 

Under den svenska plastikkirurgins första tid var det bara läkare från landets sju universitetssjukhus som utförde estetisk kirurgi på fritiden. Svenska publikationer och svensk forskning fokuserade vid den tiden helt på rekonstruktiv kirurgi, och SFEP:s bildande möttes av kritik från flera tongivande medlemmar i Svensk Förening för Plastikkirurgi.

I mitten av 80-talet ökade efterfrågan på estetisk kirurgi i Sverige och resten av världen, men det fanns få sjukhustjänster tillgängliga för yngre specialister. Samtidigt saknades det privatkliniker och Sverige ingick ännu inte i den gemensamma europeiska arbetsmarknaden. Därför startade vissa entrenprenöriellt sinnade specialister i plastikkirurger fristående kliniker och minisjukhus för estetisk kirurgi. De bildade en egen klubb och genomförde under åren 1990 – 93 tre symposier med operationer genomförda i realtid av internationellt kända kirurger. Symposierna organiserades av Lidingö-Kliniken. 

Sjukhusläkarnas öpnnade upp för att vidga föreningen, heltidspraktiker accepterades som SFEP-medlemmar och blev så småningom i majoritet i föreningen. Under 90-talet ökade medlemsantalet till 50, och årliga möten med internationella talare hölls. Inledningsvis fokuserade mötena på specifika ämnen, som ansiktslyftningar, rhinoplastik och abdominoplastik, men utvecklades till att omfatta ett bredare spektrum av specialiteten. 

SFEP har Årsmöten för kunskapsutbyte, med internationella och nationella föreläsare. Viktigt är också det sociala inslaget att tillsammans med kollegor forma framtiden för specialiteten där information till patienter – media – myndigheter – leverantörer är hörnpelare. 

Sedan 2002 anordnas också  parallellt ett årligt och numera prestigefyllt internationellt möte med temat ”Beauty Through Science” i Stockholm, initierat av SFEP medlemmen Per Hedén, med plastikkirugins nationella och internationella framstående namn som deltagare. 

Idag har SFEP 74 aktiva medlemmar, en styrelse på (fyra) fem personer och en deltidsanställd sekreterare. Flera av våra medlemmar är styrelseordförande i kommittéer inom det internationella förbundet ISAPS, samt europeiska motsvarigheten EASAPS.

En föränderlig verklighet fortsätter ställa nya krav. Vårt utbildningsåtagande riktade sig från början enbart mot plastikkirurger, men omfattar numera också allmänhet, politiker, lagstiftare, patienter och media. En annan av styrelsens arbetsuppgifter är att hantera de juridiska och ekonomiska frågor som aktualiserats av den moms-beläggning av kosmetisk kirurgi som infördes 2015. Vi arbetar också tillsammans med ISAPS för att skapa den nya standard för estetisk plastikkirurgi som krävs för att kunna öka patientsäkerheten.

År 2014 initierade SFEP’s styrelse med dåvarande Ordf Birgit Stark, skapandet av BRIMP, det svenska bröstimplantregistret. Våra medlemmars följsamhet är hög och vi kan redan analysera flera utfallsparametrar. Resultaten redovisas vid årliga SFEP- och EASAPS-möten, och vi hoppas registret får internationella efterföljare. 

Vi har också lagt ner stor möda på att hantera frågan som skandalen kring franska-bröst implantat (av märket PIP). Andra frågor med stort fokus är ALCL, en extremt ovanlig form av lymfom som drabbat några hundra kvinnor i världen (det är 30 miljoner kvinnor som har bröstimplantat), och även Breast Implant Illness (BII) som är en diffus symtomatologi hos vissa kvinnor med bröstimplantat. Vi hoppas Bröstimplantat registret framöver ger oss svar på flera av dessa frågor.

SFEP’s initiativ till Svenska Bröstregistret / BRIMP är ett redskap för att tidigt upptäcka problem med implantat och BRIMP har fått stor internationell uppmärksamhet till att tidigt kunna dra korrekta slutsater och upptäcka problem.

 Styrelsen SFEP  är opartiskt bollplank i kontakter med patienter, media och domstolar, men framför allt med våra medlemmar, som vi hjälpt ge korrekt information till sina patienter och rapportera misstänkta oegentligheter. Vi har också samlat ihop information i patient-säkerhetsfrågor via medlems-enkäter som utgjort underlag till nya riktlinjer/GuideLines.

För att bli medlem i SFEP skall man uppfylla vissa kvalitets- och utbildnings-krav. Det skall vara en kvalitetsstämpel arv vara SFEP-medlem. Vi i föreningen är stolta över vad vi åstadkommit hittills och ser fram mot att fortsätta utveckla professionen och bevaka våra medlemmars intressen.