Ett av plastikkirurgens viktigaste redskap är patientsamtalet. Ett samtal är som bekant en tvåvägskommunikation, i detta fall mellan dig som sökt för en plastikkirurgisk åtgärd och plastikkirurgen.
Ett bra samtal är basen för ett lyckat behandlingsresultat. Då har du som patient möjlighet att få en fördjupad information om det tänkta ingreppet.
Under samtalet framför du dina önskemål och förväntningar.
Om dina önskemål är realistiska, ska plastikkirurgen bekräfta detta. Om dina förväntningar däremot är alltför höga är det plastikkirurgens ansvar att ge dig en ärlig och mera realistisk bild.
I ditt samspråk med plastikkirurgen framför du också eventuella tveksamheter eller det du är orolig för. Dra dig inte för att lyfta fram alla dina funderingar i ljuset. Ställ t.ex. frågor om eventuella biverkningar, om smärtstillande läkemedel, om sjukvårdens sekretesspolicy eller annat du vill ha svar på.
Också din plastikkirurg har förväntningar. Under konsultationen förväntas du berätta om du eventuellt röker, om du har någon sjukdom och i så fall vilka läkemedel du tar, liksom annat som kan vara viktigt för det kommande ingreppet och den efterkommande läkningsprocessen.
Om du är rökare, var beredd att göra ett rökuppehåll en tid före och efter ingreppet. Eller varför inte passa på att sluta helt. Ta gärna med en lista på de läkemedel du regelbundet använder.
”Tala är silver, tiga är guld” – nej, vad är det för dumheter!