Syftet med ett plastikkirurgisk ingrepp är att korrigera en avvikelse som stör utseendet. Den kan te sig mer eller mindre uppenbar för utomstående, men om du som patient upplever den som störande eller rent av hindrande ska kirurgen ta dina upplevelse på allvar.
Vanliga ingrepp är medfödda tillstånd som stor näsa, liten byst eller åldersrelaterade defekter som hängiga ögonlock eller kinder/haka. Kroppsförändringar efter graviditet och amning eller efter kraftig viktnedgång är andra vanliga skäl till korrigering.
Även om du söker för en ringa avvikelse är det angeläget att du blir av med din defekt och fri från din fixering.
 

Rådgörande samtal

Medlemmarna i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, SFEP, informerar dig som patienter noga om risker – före ingreppet.
De risker en plastikoperation eventuellt kan innebära kan röra sig om komplikationer som blödningar, infektioner och sårläkningsstörningar.
I tveksamma fall avråder vi från operation. Det gäller också patienter som har orealistiska förväntningar på resultatet av ingreppet.
 

Höga krav på våra medlemmar

Estetisk plastikkirurgi går utanför den offentliga sjukvårdens ersättningsmodell. Som patienten betalar du själv för operation och vård. Plastikkirurgi är en konkurrensutsatt privat vårdform utan köer. Det finns mindre seriösa aktörer som ägnar sig åt överdriven kommersialisering och glättig annonsering.
Även det motsatta förekommer, där man ges en negativ bild som betonar misslyckanden och problem.
Mot den bakgrunden är det utomordentligt viktigt att kirurgen ger dig som patient en ärlig och realistisk bild av vad som kan uppnås med ingrepp utförda av en kompetent kirurg.
Våra medlemmar finner du listade på denna hemsida.