Skip to content

Öka skyddet för patienterna -Städa upp på marknaden för estetisk kirurgi

mars 8, 2021

Den växande och lukrativa privata marknaden för estetisk plastikkirurgi i Sverige är svagt reglerad och patienter har kommit till skada. Den estetiska plastik­kirurgin har dels inte omfattats av de lagar som reglerar hälso- och sjukvården och det har också saknats särskilda kompetenskrav på utförarna. Detta har i sin tur skapat utrymme för oseriösa aktörer som kompromissat med patientsäkerheten och tillämpat oetisk marknadsföring. Kirurger med annan specialistkompetens än plastikkirurgi utför typiskt plastikkirurgiska operationer och marknadsför sig som adekvat utbildade för att utföra dessa ingrepp. Mot den bakgrunden lämnade regeringen den 3 december 2020 in en proposition (prop. 2020/21:57) om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Lagförslaget innebär bland annat att relevant kirurgisk specialitet kommer att krävas för att få utföra de olika typingreppen inom den estetiska kirurgin. Syftet med lagen är att öka säkerheten för patienter som söker estetisk vård i privat regi.

Läs hela artikeln

https://www.svd.se/rensa-upp-marknaden-for-plastikkirurgi