Yttrande om lagförslag rörande estetiska behandlingar, diarienummer 30868/2011

Läs hela yttrandet HÄR