BRIMPs arbete under 2018
Vid skrivande stund har alla plastikkirurgiska universitetskliniker i landet anslutit sig till BRIMP och 85 % av de privatpraktiserande plastikkirurgiska kollegorna i landet. I samarbete med RC förvaltar vi data från mer än 30 000 implantat. Fortsättningsvis är det endast en av klinikerna i Stockholm som aktivt har valt att inte delta i BRIMPs arbete. Arbetet under 2018 fokuserade i huvudsak på fyra projekt.

Ladda ned hela verksamhetsberättelsen som pdf.