Från: Heidi Stensmyren <Heidi.Stensmyren@slf.se>
Datum: 21 maj 2017 08:57:13 +02:00
Ämne: Re: Skönhetsutredningen
Till: fredrik.gewalli@artisticplasticsurgery.se
Cc: elisabet@ekoe.se, Mattias Eriksson <Mattias.Eriksson@slf.se>
Hej!
Ja det blev tokigt, men gick bra. I sakfrågan verkar det finns samstämmighet – och det har framgått i tillräckligt många remissvar – även i myndigheternas svar. Det sannolika scenariot är att förslaget i nuvarande form blir liggande i byrålådan. Det är båda bra och dåligt och det avgörande är hur det blir framöver.
Jag pläderar för att ta befintligt material och ge någon ett tilläggsuppdrag för ta fram förslag på vissa kompletterande områden så som försäkringskrav och behörighetskrav samt patientsäkerhets- och kvalitetskrav. Det skulle göra att ett reviderat förslag skulle kunna tas fram. Problemet är att departementet är överhopade med saker som ligger i kö för att färdigställas. Tunga frågor dränerar och gör att denna kommer längre ned på prio-listan. Jag har tagit upp frågan om behovet av att få ett regelverk på plats med de flesta partier så att den inte tappas bort.

Ett annat alternativ som vi diskuterade är att departementet reviderar befintligt förslag i enlighet med remissinstansernas påpekanden. Det skulle vara snabbare men kräver mera arbete inne på departementet och det finns inte resurser för tillfället.

Risken är att utredningen blir liggande i byrålådan för länge och då krävs nytt direktiv för att få till stånd en bättre reglering. Befintligt förslag har fått såpass mycket kritik att jag inte ser det som sannolikt att regeringen går fram med det. Det innebär att vi förr eller senare kommer få se omtag.

Med vänliga hälsningar
Heidi Stensmyren
Ordförande Sveriges Läkarförbund
President Swedish Medical Association
Twitter: @HeidiStensmyren
Tel: 0705907033