Risk Tips  –  Att effektiv information lämnats – Att främja en dialog

Källa; http://www.thedoctors.com/KnowledgeCenter/PatientSafety/articles/CON_ID_004878

Hippokrates främjas när välgörenhet modell av medicin , som uppmuntrade minimal kommunikation med patienter om deras tillstånd . Liksom Hippokrates , är de dagar långt borta , och vägledning stödjer nu tanken att patienterna måste förstå planerade medicinska procedurer adekvat sätt så att de kan fatta välgrundade beslut om sin behandling . Effektiv informerat samtycke kräver en dialog med patienten , där de känner sig bekväma fullo delta genom att ställa klargörande frågor och erbjuda personliga bekymmer .

Krav på informerat samtycke har inte förändrats i modern hälso- och sjukvård , men leveransen har sett starkt konsument momentum för att uppmuntra ett bättre informationsutbyte . Traditionellt har informerat samtycke begränsad till operativa ingrepp , men ett erkännande av den högteknologiska natur medicin och de potenta mediciner som har utvecklats , måste den nu omfatta ett bredare spektrum av medicinsk vård , inklusive:

Kirurgiska procedurer
Betydande medicinska behandlingar
Recept med svåra biverkningar

Läkare är bundna , i god tid före denna sjukvård , för att förse patienten med detaljerad information om risker, fördelar och alternativ , inklusive alternativet att inte utföra proceduren eller behandlingsregim och om att göra ingenting skulle få för den aktuella patientens hälsa status. De är också skyldiga att informera patienten om eventuella kliniskt signifikanta biverkningar eller andra problem när en ny medicin beställs .

Patienter kan bli överväldigade av medicinsk jargong och kan vara medicinskt naiv , så det är absolut nödvändigt för läkaren att främja en öppen dialog med patienten och ger tillräcklig tid för diskussion , att översätta termer för att gemensamt språk och ge vanliga frågor som kan sätta den patienten till mods och stimulera till ytterligare frågor . Det är viktigt att grund information inte bara om personliga erfarenheter , men den bredare källor , liksom. Verifiera förståelse genom att be patienterna att räkna om eller hämta viktiga delar för att se till att patienten har en korrekt förståelse och utvecklar inte orealistiska förväntningar , vilket ofta resulterar i oskäliga klagomål om utövarens vård .

Ett område ofta minimeras före sjukvård är återhämtningsperioden . Före behandlingen bör läkaren diskutera eventuella begränsningar eller ovälkomna överraskningar som kan uppstå . Ofta ligger fokus på tidiga medicinska frågor (t.ex. smärta , eventuell infektion , dränering ) , men det är värdefullt för patienten att också förstå hur livet kommer att se ut under en längre tid . Kanske de kommer att kräva lättillgängliga toaletter eller kommer inte att kunna utföra hushållsaktiviteter. Slutligen kommer läkarna att stärka förståelsen och minska eventuella klagomål genom att inkludera familjemedlemmar eller vänner i diskussionerna .

Källa

http://www.thedoctors.com/KnowledgeCenter/PatientSafety/articles/CON_ID_004878