Bifogat finner ni brev från Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm gällande den privata vårdens skyldighet att rapportera in till patientregistret. Brevet har gått ut till verksamhets- och företagsledningar för den privata specialiserade öppna vården.

För att så många privata vårdgivare som möjligt ska få kännedom om detta brev så vore vi mycket tacksamma om ni ville vidarebefordra det till era medlemmar.

Nyhet om frågan publiceras idag på Socialstyrelsens webb:
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012februari/bristeriinrapporteringentillpatientregistret

För frågor om patientregistret, vänligen kontakta hillevi.rydh@socialstyrelsen.se

För frågor om inrapportering, vänligen kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se