Konsumentverket
15 oktober 2020 18:06 41 KB

Hej,

Konsumentverket skickar brev till ett antal salonger som får återkoppla med svar om vilka personer på salongen som utför estetiska injektioner och även skicka in intyg som visar vilken kompetens de har. Konsumentverket har sedan möjlighet att utfärda förbud mot utövare som saknar legitimation inom hälso- och sjukvård att utföra estetiska injektionsbehandlingar. Det blir i så fall ett förbud vid vite.
Vänliga hälsningar

Emma Henriksen Kvarth
Utredare
Konsumentverket

Socialstyrelsen

VB: fråga från SFEP Svensk Förening i Estetisk Plastikkirurgi
15 oktober 2020 10:57 27 KB
Från:
Follin Johannesson, Louise
Till:
fredrik.gewalli@artisticplasticsurgery.se
Cc:
Registrator rättsavdelningen

Hej Fredrik,

Tack för ditt mail. I 4 kap. 8 § PSL framgår att en legitimerad läkare, sjukhusfysiker eller tandläkare som har gått igenom viss vidareutbildning ska efter ansökan få bevis om specialistkompetens.

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare, sjukhusfysiker eller tandläkare ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han eller hon har ett bevis om specialist-kompetens enligt första stycket.

Socialstyrelsen kan informera om vilka regler som gäller på området men det är IVO som bedriver tillsyn över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Vad gäller frågor om marknadsföring är det en lagstiftning som ligger inom Konsumentverkets verksamhetsområde, där de också bedriver tillsyn: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/marknadsforingslagen/.

Om du inte redan känner till detta så publicerade regeringen ett pressmeddelande igår om att de överlämnat lagrådsremissen till lagrådet. Det nya regelverket föreslås att träda ikraft den 1 juli 2021: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/starkt-skydd-for-den-enskilde-vid-estetiska-behandlingar/

Vänliga hälsningar

Louise Follin Johannesson
Jurist

SOCIALSTYRELSEN
Rättsavdelningen
Enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Från: Fredrik Gewalli MD PhD <fredrik.gewalli@artisticplasticsurgery.se> 
Skickat: den 8 oktober 2020 11:00
Till: Follin Johannesson, Louise Ämne: fråga från SFEP Svensk Förening i Estetisk Plastikkirurgi

HEJ Louise
Vi hade kontakt i samband med nya lagförslaget 2018.

Vi har en fråga
En läkar kollega utan specialistutbildning annonserar med sitt nya företag att hon är plastikkirurg
Detta är en felaktig uppgift som förmedlas publikt och är upprörande för oss med specialist bevis i plastikkirurgi.
Vilka möjligheter har Sos att inverka på personer som falskeligen uppger specialistutbildning?

Undrar Fredrik Gewalli

Fredrik Gewalli