Ingress  ” det finns ett skäl att se över om fel och skador vid behandlingar som vanligtvis utförs av legitimerad personal ska bedömas av en myndighet med hälso- och sjukvårdskompetens i stället ”
Skönhetsutredningen läggs ner
Publicerat onsdag 7 juni kl 20.45
Sjukvårdsministern (S): Vi kommer inte gå vidare med förslagen
(1:19 min)
Socialdepartementet lägger ned den så kallade Skönhetsutredningen. Det uppger nu sjukvårdsminister Annika Strandhäll 1,5 år efter att utredningen presenterades.
”Som det ser ut nu har vi landat i att vi inte kommer gå vidare med förslagen i skönhetsutredningen utan att vi i stället kommer att lägga ett uppdrag till Socialstyrelsen, och att vi förbereder ett sådant just nu.”
I april 2014 tillsatte regeringen en utredning som skulle ge förslag på hur man kan stärka skyddet för konsumenter av skönhetsbehandlingar. Utredningen var klar i slutet av 2015. Men förslagen i utredningen fick en hel del kritik. Framför allt kring gränsdragningen mellan patient och konsument.
”Och det här klargjordes inte i den här utredningen, och det är en av de grundläggande sakerna. Skulle man gå på utredningens förslag så kan man väl säga att ett kirurgiskt ingrepp lagstiftningsmässigt då hade kunnat jämställas med en misslyckad hårfärgning till exempel.”
Och nu väljer Socialdepartementet att slopa förslagen från utredningen, 1,5 år efter att utredningen presenterades.
I dag ansvarar inte sjukvårdens tillsynsmyndigheter för skönhetsbehandlingar utförda av personer som saknar legitimation.
”Det är också därför som det finns ett skäl att se över om fel och skador vid behandlingar som vanligtvis utförs av legitimerad personal ska bedömas av en myndighet med hälso- och sjukvårdskompetens i stället. Det är bland annat det här som Socialstyrelsen kommer att få titta på.”
P3 Nyheter
Relaterat