Liberalerna

Liberalerna vill ändra lagen så att det blir tydligt att det är plastikkirurgen som orsakat skadan i den privata vården som ska stå för den ekonomiska risken. Det ska ske genom obligatoriska försäkringar som ska kunna täcka kostnaderna om patientens skadas och behöver hjälp inom antingen den privata eller offentliga vården. Liberalerna vill även införa krav på löpande fortutbildning och re-certifiering för legitimerad vårdpersonal.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill införa en certifiering av skönhetsmarknaden med krav på att aktörerna kan visa upp ett intyg från Socialstyrelsen att de har rätt att utföra ett särskilt ingrepp. Vänsterpartiet vill även införa krav på tvingande vårdförsäkring för de som opererar. Samt införa krav på vidareutbildning och re-certifiering av legitimerad vårdpersonal, förslagsvis vart femte år.

Moderaterna

Moderaterna vill införa tillståndsplikt för vissa verksamheter som erbjuder estetiska kroppsbehandlingar. Obligatoriska ansvarsförsäkringar skulle enligt Moderaterna vara ett sätt för de privata aktörerna att ta ansvar men partiet anser att frågan måste ses över ytterligare.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill att skönhetsklinikerna ska tvingas ha försäkringar som täcker kostnaderna i de fall deras ingrepp ger komplikationer. Miljöpartiet vill även införa en form av tillståndsprövning som ska säkerställa att klinikerna har tillräcklig försäkring för den typ av ingrepp som de avser utföra.

Centerpartiet

Centerpartiet vill se lagändringar som gör det lättare för patienten att kräva skadestånd för misslyckade estetiska kroppsbehandlingar. Centerpartiet vill även att kraven ska skärpas så att all legitimerad personal ska genomgå fortlöpande utbildning. Partiet vill även ha en nationell webbaserad informationstjänst med oberoende information om estetiska kroppsbehandlingar som kan innebära en betydande hälsorisk.

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har inte svarat på SVT:s frågor.