Årsavgiften betalas snarast

2000:- varav 1000:- går till Hemsidans utveckling enl Årsmötesbeslut.

PG 496 94 40-9