helene

Heléne  Fägerblad, 54  år, är vår nya styrelseassistent som ska

bistå med praktiska saker som utskick, medlemsavgifter, kongressförberedelser och mötesassistans. Hon  bor  i  Göteborg och bedriver sedan  2003   verksamhet  i  egen  konsultfirma,  HF  Consulting.   Hon arbetar med flera olika uppdragsgivare,  dock  ligger   den huvudsakliga  tiden på  SACD,  Swedish  Academy  of  Cosmetic  Dentistry, ett nationellt tandläkarsällskap fokuserat på kosmetisk tandvård med mycket internationella förgreningar.

Där arrangerar  hon och har totalansvar för kurser  och  event  i  syfte  att  utbilda  tandläkare,   tandtekniker  och  andra medarbetare .

Hon har ett  stort  kontaktnät  inom  mötesbranschen  både  vad  gäller   hotell,  kurslokaler  samt  underhållning som vi naturligtvis hoppas kunna dra nytta av.