Kursutvärdering Linköping 2012

Utvärdering av 21 svar

1 Vad var bra?

Hotell 7 /21

Middag 5/21

Utställning 3/21

Bra Panel 2 /21

Bra bredd på ämnen 6/21

2) Vad var mindre bra?

Face föreläsningar: teknikerna för gamla 3 / 21

Dåliga bilder vid face föreläsningar  5/ 21

Vissa föreläsare : dåligt förberedda 2 / 21

Dålig tidshållning vid föredrag 6/ 21

Vassare panel : 2/21

Dålig IT i föredragssalen: 21/21

Dålig möteslokal 21/21

3) Vad kan göras bättre?

Yngre gästföreläsare  4/21

Panel: bättre kontakt med föredragshållare innan mötet  5/21

Kvalitetskontroll av föredrag 3/21

Bättre tid för diskussion 2/21

Bättre IT teknik 21/21

En dator för MAC + en dator för PC med föredrag på USB 5/21

Lägga årsmöte tidigare 2/21

Har gästföreläsare på morgonen 1/21

Hålla tid vid föredrag 10/21

Förbereda sitt framträdande med bättre IT 5/21

4) Vad var mest givande och lärorikt?

Colemans föredrag 21/21

Trombosgänget : 13/21

Blefaroplastik: 1/21

5) Vad tyckte du om kurslokalen?

genomsnittlig: 1

bra: 3

Dåligt och mycket dåligt: 17

6) Vad tyckte du om förtäringen under kursen?

genomsnittlig: 1

Dålig på fredag och utmärkt på lördag: 2

Bra till utmärkt: 18

7) Vilket sammanfattande betyg 1-5  (5 är bäst) på mötet skulle du vilja sätta?

2     = 1/21            (kollega från Norge)

3     = 3/21

3.5  = 1/21

4     = 12/21

4.5   = 1/21

5      =  3/21

8)  Får vi lov att visa dina kommentarer på hemsidan

9/21 svarade ja

11/21 svarade inte

9) Önskemål av ämne eller föredragshållare 2013

Ämne:

Panel om antibiotikaprofylax 4/21

Panel om kombinationsoperationer, risker, komplikationer, vätskeersättning, säkerhet,  3/ 21

Panel: Misslyckade fall och svåra fall 3/ 21

Panel: bodycontouring 1/21

Panel: Stussoperationer 1/21

Panel: Marknadsföring, säkerhetsaspekt på kliniken 1/21

Föreläsare:

Bättre ögonlocksföreläsning: exempelvis Mc Cord, Jelks

Bodylift: Al Aly

Facit:

21 personer svarade på utvärdering av x antal deltagare  (Helene har säkert aktuella siffror).

Kollegorna var nöjda med hotellet och maten vid lunch och middag. Man upplevde att det var trevligt att vara samlade på en plats utan långa resvägar.  Den sociala delen upplevde alla som trevlig. Tyvärr ansåg majoriteten att kurslokalen var både dålig gällande temperaturen (dragigt, kallt) samt att det var lågt i tak vilket medförde en dålig möjlighet att se bilderna. Från bakre raden kunde man inte följa föredragen om man satt. Alla ansåg att den tekniska utrustningen var undermålig. Många ansåg att föredragshållarna var delvis dåligt förberedda och höll inte tiden för presentationen.

Alla var mycket nöjda med Colemans presentation och majoriteten ansåg att trombosseminariet var värdefullt. Många tyckte att bredden på programmet var bra.

Vi i styrelsen kan begrunda följande:

Moderatorer skall förbereda sig bättre genom att kontakta föredragshållare, ge tydligare instruktioner om tid och önskat syfte med presentationen.  Föredragshållaren skall lägga vikten på risker och komplikationer. Moderatorn skall vara bättre förberedd rent vetenskapligt för att kunna leda diskussionen och även tillåta en bättre interaktion mellan föreläsare och auditoriet. Se till att moderna tekniker presenteras av yngre kollegor.

Lägga årsmötet tidigare.

Se till att kurslokalen är anpassad till modern teknik och utrymme.

Mitt förslag som kommande workshop i Uppsala 2013: diskussion vid nästa SKYPEmöte

Vi har fått en mycket bra kritik och 17/21 var mycket nöjda med mötet.

Låt oss bli ännu bättre!

Vid pennan

Birgit