Ulf och Birgit har haft genomgång av vår presentation där visades en serie patientbilder med otydliga gränser mellan rekonstruktiv – och estetisk kirurgi. SkV är helt på vår linje och har redan 2004 tagit beslutet att moms på estetisk kirurgi är olämplig. Tyvärr har domen satt SkV i den situationen att en ändring måste ske. SkV kan inte bara negligera
Domen och enbart beskatta behandlingar med fillers.
Slutsatsen är att SkV uppskattade vårt aktivt ställningstagande och kommer att bjuda in oss igen ifall flera frågor uppstår. Dialogen önskas
med oss som representanter för Sfep. SkV uttryckte att förslag på lösning vilka behandlingar/ ingrepp skulle kunna momsbeläggas tas gärna emot från Sfep.
SkV kommer inte att erbjuda ett förslag där alla specifika op upptas ( analog ett rotavdrag).
Retroaktiv moms kommer inte att ske utan enbart framåt efter beslutet.

Styrelsen SFEP