Uttagna implantat är biologiskt avfall och skall tas om hand enligt Socialstyrelsens föreskrifter om inte patienter begär att få sina implantat före uttagningstillfället. Om implantaten begärs utlämnade måste de först konverteras till ej smittförande avfall.
Se  SOSFS 2005:26 angående smittförande avfall som  tillämpas sedan länge. Vi har inget undantag enligt 30 § SOSFS 2005:26.
SFEP styrelse