3 sites pilot utförs nu och att vi planerar implementera ett nationellt register från och med hösten 2013.

Styrelsen SFEP