Kallelse till extra medlemsmöte i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP)

 

Datum: söndag 25 februari 2024

Tid: 19:00

Plats: Digitalt möte via Zoom [länk skickas per mail till de som anmäler närvaro]

 

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  6. Föredragningslista
  7. Särskilda ärenden: Antagande av etiska riktlinjer för marknadsföring och information av finansiella tjänster
  8. Övriga frågor (Observera: Endast frågor som inte kräver beslut kan tas upp under denna punkt.)
  9. Mötets avslutande

 

Med vänliga hälsningar,

 

Styrelsen

————————————-

Tillägg 2024-02-26:

Mötet beslutade att anta nya etiska riktlinjer för marknadsföring och information av finansiella tjänster. Läs riktlinjerna här.