Bästa Disa, du har lämnat oss i tysthet. Det är sorgligt att förlora en kollega som dig. Du lämnade djupa spår hos oss som har jobbat med dig i Linköping på Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset. Jag hade privilegiet att arbeta mycket med dig inom den mikrokirurgiska verksamheten och i synnerhet med dig som min handledare inom min avhandlingsstudie om facialispareskirurgi. Du delade då med dig obehindrat din djupa kompetens inom det området. Du lärde mig även att man ska kämpa in i det sista för patienten oavsett vilken tid det tar eller vilka krafter det kräver. Jag beundrade din uthållighet och din målmedvetenhet. Din styrka och kompetens blir för alltid stimulerande i mitt arbete. Jag delar den sorg som din familj, framför allt dina söner, Rasmus och Johan, känner. Du kommer för alltid finnas i våra minnen och hjärtan!

”Dödsruna för Disa Lidman”                                                                                                Davor Jergovic, 2019-01-13

 

 

Disas inträde i Styrelsen för SFEP / Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi kändes tryggt, Vice Ordförande 2010 – 2013, Sekreterare 2013 – 2016 och sist inom Etiska Kommittén 2016 – 2018.

Vi fick ett tillskott av energi och kunskap samt en härlig vän som alltid ställde upp i styrelsen. Under resans gång har vi hunnit med Årsmöten i Visby, Linköping, Uppsala, Karlstad, Stockholm, Göteborg, Stockholm och Malmö.

Men vi träffades också under lättare former för att diskutera svåra fall såsom skidåkare i Åre och till vårmöten på Mallorca. Disa var en duktig skidåkare och var inte rädd för utmaningar, men tummade aldrig på säkerheten. Lite såsom hennes kirurgiska gärning skulle jag gissa. Hennes gedigna erfarenhet från den Akademiska världen, Universitetssjukhus och kommittéer gjorde att hon var en pålitlig skribent till att publicera text med tyngd i DN debatt eller Dagens Medicin osv. Disas energi och behagliga person har hjälp SFEP i många frågor och fört kunskapen och patientsäkerheten inom svensk plastikkirurgi framåt.

Disa kommer bli saknad.

Fredrik Gewalli                 Birgit Stark

Ordförande SFEP             fd Ordförande SFEP