Styrelsen för SFEP och SPKF

har bestämt att vi inrättar ett Bröst implantat register

med plattform RegisterCentrum Västra Götaland

Testkörning av tre svenska Kliniker startar januari 2013.

Finansiering utgörs initialt av 50.000:- från vardera föreningen. När/Om statsbidrag beviljas återbetalas detta belopp till föreningarna.