Svenska Plastikkirurgisk Föreningen (SPKF) och Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) beslutade vid årsmötet 2012 att införa ett register för bröstimplantat i Sverige. Efter en omfattande uppbyggnadsfas kunde bröstimplantatregistret BRIMP införas på nationell nivå i mai 2014. Målet är att alla patienter som får ett bröstimplantat inkluderas. Implantat- och patientspecifika data registreras vid primäroperationen. Faktorer som leder till reoperation monitoreras liksom intraoperativa fynd vid reoperationen och vidtagna åtgärder.

Syftet med registerarbetet är att kartlägga vilka implantattyper med avseende på form och volym som leder till ett ökat antal komplikationer. På sikt kan registerdata ge svar på vilka implantat som leder till ett ökat antal reoperationer hos specifika patientgrupper.

Idag är xx antal privata kliniker med plastikkirurgisk specialistkompetens registrerade användare. Alla universitetskliniker i Sverige är postivit inställda till BRIMP och stöder verksamheten.

Sedan mai 2014 är xx antal primäropererade patienter registrerade och xx antal reoperationer. Registerledningen för BRIMP arbetar aktivt med att ta fram en webmodul som tillåter de enskilda klinikerna att analysera sina egna data vilket kan användas I kvalitetsarbetet. Projektet BRIMP finansieras huvudsakligen med medel som tilldelas i konkurrens med andra kvalitetsregister. SPKF och SFEP har tilldelat 100.000 SEK till verksamheten.

Att medverka och aktivt delta i kvalitetsregistrets verksamhet präglar en seriös privat verksamhet i Sverige.

Läs mer om BRIMP på www.brimp.se

 

Registerhållare

Birgit Stark