Årsavgift 3500 (varav serviceavgift 2500). OBS dramatisk minskning av kongressavgift för årsmötet!

PG 496 94 40-9