Patientinformation om
Anaplastiskt lymfom i samband med bröstimplantat och andra risker
Information från Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi – SFEP:
· Din plastikkirurg måste informera dig om samtliga risker i samband med en bröstförstoring och
användandet av bröstimplantat.
· Varje klinik måste ha strikta rutiner för att undvika infektioner i syfte att garantera bästa
möjliga resultat. SFEP’s medlemmar är erfarna specialister i plastikkirurgi specialutbildade för att
erbjuda patienterna den bästa standard för att undvika infektioner.
· SFEP har i samarbete med svensk plastikkirurgisk förening infört ett kvalitetsregister för
bröstimplantat i Sverige för att upptäcka problem i samband med bröstimplantat även om risken
för uppkomsten är låg. Ett samband mellan bröstimplantat och en sällsynt tumör s.k. anaplastiskt
lymfom, ALCL misstänks och kan upptäckas genom vårt kvalitetsregister för bröstimplantat,
BRIMP.
ALLMÄN INFORMATION
1. Alla bröstimplantat har en risk för kapselkontraktur (bildandet av bindvävnad runt implantat)
utan detta utgör en ökad risk för cancer.
2. Det finns en mycket liten risk att drabbas av lymfom (ALCL) när man har opererats med
bröstimplantat. Totalt har ca 300 fall upptäckts i världen och flera millioner kvinnor har
opererats med bröstimplantat. Således är risken väldigt liten.
3. Diskutera med din plastikkirurg vilka som är hans/hennes rutiner att undvika en bakteriell
kontamination (förorening) av implantaten under operationens gång.
4. SFEP har utvecklat guidelines för sina medlemmar för att minimera risken för infektioner vid
operationen.
Birgit Stark
Ordförande SFEP
Augusti 2016

 

se bilagan SFEP patientinformation ALCL