Stockholm den 22 april 2014.

Förhandsinformation om
Bröstimplantatregistret BRIMP

Till våra nationella kvalitetsregister med uppgifter om hälso- och sjukvård inom olika diagnos- och produktområden, fogas nu ytterligare ett.

Från och med 2014-05-01 är Bröstcancerregistret BRIMP är en realitet.

Initiativet till Bröstimplantatregistret BRIMP har tagits av landets två yrkesföreningar på området Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.

Registerdata från BRIMP kommer på sikt att förbättra vårdkvalitet och patientsäkerhet. Oförutsedda komplikationer kan upptäckas i tid.

Pressmeddelande om det nya registret kommer att distribueras till medierna inför den 1 maj.

För mer information mejla Birgit.Stark@ki.se.

Med hälsningar
Birgit Stark
Docent, överläkare

Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi

Karolinska Universitetssjukhus

Registerhållare

Mer om Brimp på www.bröstimplantatregistret.se