Medlemskap i Svensk Förening för Estetisk Plastikkiurgi:
Som ordinarie ledamot kan antas läkare med svensk legitimation och som är specialistkompetent plastikkirurg samt är medlem av Svensk Plastikkirurgisk Förening, SPKF.

För medlemskap krävs totalt fem års heltidsverksamhet inom rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi efter erhållen specialistkompetens, samt dokumenterad och av 2 medlemmar, varav minst en från annan klinik, vitsordad erfarenhet och kunskap inom estetisk plastikkirurgi enligt formulär från Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast sextio dagar före årsmötet.


Ansökningshandlingar tillhandahålles av sekreterare.
Styrelsen skall föredraga ansökan vid beslutsmässigt årsmöte. Inval beviljas med minst 2/3 majoritet.