Webbplats: http://www.dagkirurgen.se/
E-post: info@dagkirurgen.se
Telefon: 070-614 6735

-Dagkirurgen - Lyxx
Storgatan 42
972 33 Luleå
Övriga anslutna kirurger

Olafur Jakobsson


Dr Olafur Jakobsson är utbildad läkare från Islands Universitet och har specialistutbildning i plastikkirurgi från Örebro och Uppsala. Han disputerade vid Uppsala Universitet med avhandling om behandling av medfödd gomspalt. Innehar specialistkompetens i plastikkirurgi i Island, Norge och Sverige. Varit anställd som överläkare och klinikchef på Regionsjukhuset i Örebro, och som överläkare och centrumchef på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Olafur har bred erfarenhet av rekonstruktiv plastikkirurgi med fokus på brännskadebehandling, mikrokirurgi för t.ex. bröstrekonstruktioner samt medfödda missbildningar och förutom det lång erfarenhet av estetisk kirurgi. Är nu engagerad på Dagkirurgen i Luleå och KlinikEK i Västerås, där huvuduppgiften är behandling av lipödem.

Här hittar du Olafur Jakobsson