Webbplats: http://www.plastikkirurgihassleholm.se
E-post: brorson@plasticsurg.nu
Telefon: 0451-458 30

-Plastikkirurgi i Hässleholm AB
Hässleholmsvägen 1
281 44 Stoby Hässleholm
Övriga anslutna kirurger

Håkan Brorson

Titel: Profrssor, överläkare
Specialist i plastikkirurgi sedan år: 1990
Akademisk titel/erfarenhet: Professor
Förtroendeuppdrag och övriga medlemskap: Svensk Plastikkirurgisk Förening: Vetenskaplig sekreterare 1998-2005, vice ordförande 2005-2008, ordförande, 2008-2010. Medlem av European Association of Plastic Surgeons sedan 1999.

Håkan Brorson är specialist i ortopedi och plastikkirurgi och adjungerad professor i plastikkirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet.

Han har en gedigen utbildning inom både rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Verksam som läkare/överläkare vid plastikkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö 1989-2021. Amerikansk läkarexamen 1983. Konsulterande plastikkirurg vid Children’s Hospital, Little Rock, Arkansas 2003, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston 2005-2006 och Division of Vascular Surgery, King Abdulaziz Medical City, Riyadh 2012. Mellan 1998 och 2010 konsulterande överläkare vid plastikkirurgiska sektionen, kirurgiska kliniken, St Olavs Hospital, Trondheim, Norge.

Han har stor erfarenhet av plastikkirurgi och har mycket aktivt arbetat för att vidareutveckla denna specialitet speciellt inom lymfödembehandling som sedan 1998 är riksspecialitet.

Professor Brorson är ofta anlitad som föreläsare och gästoperatör utomlands. Han utnämndes till professor vid medicinska fakulteten i Buenos Aires 2010 och till hedersprofessor vid Macquarie University i Sydney 2021.

Professor Brorson har varit styrelsemedlem, vetenskaplig sekreterare och ordförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening 1998-2010. Medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, Svensk Plastikkirurgisk Förening, European Association of Plastic Surgeons.

Vid sidan om det kliniska arbetet bedriver professor Brorson forskning och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och lärobokskapitel.

Här hittar du Håkan Brorson