Webbplats: http://www.plastikakademin.se
E-post: gunnar@plastikakademin.se
Telefon: 013-15 44 61

-Plastikakademin
Brigadgatan 4
587 58 Linköping
Övriga anslutna kirurger

Gunnar Kratz


Professor Gunnar Kratz som arbetar vid Plastikakademin samt Universitetssjukhuset i Linköping fick sin grundläggande medicinska utbildning vid Karolinska Institutet i Stockholm där han även specialistutbildade sig inom plastikkirurgi. Efter att han disputerat och erhållit medicine doktorsgrad vid Karolinska Institutet arbetade han en period vid Harvard Medical School i Boston, USA, där han både arbetade kliniskt och bedrev forskning. Han blev docent i plastikkirurgi 1997 och erhöll 2002 Sveriges enda universitetsprofessur i plastikkirurgi. Den estetiska plastikkirurgin har alltid varit en naturlig del i professor Kratz arbete och han har bedrivit privat plastikkirurgisk verksamhet sedan han startade Plastikakademin för25 år sedan. Det har för honom alltid varit självklart att den estetiska och rekonstruktiva plastikkirurgin befruktar varandra och att kombinationen av dessa lyfter båda sidorna av specialiteten.

Gunnar har en gedigen och bred kunskap och stor erfarenhet inom det plastikkirurgiska fältet och har utfört ett mycket stort antal operationer inom så väl estetisk som rekonstruktiv plastikkirurgi och har kontinuerligt bidragit till att utveckla specialiteten. Han är ofta inbjuden till att i undervisningssyfte operera på internationella sjukhus och är ofta gästföreläsare på stora internationella kongresser. Vid sidan av det kliniska arbetet har han alltid bedrivit en aktiv forskningsverksamhet och har publicerat närmare 100 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter fram för allt kring odling av mänskliga vävnader ett område som idag har fått stor klinisk betydelse och han har erhållit priser för sin forskning. Han har alltid arbetat för att sprida kunskap kring den plastikkirurgiska specialiteten i samhället och har bland annat deltagit i ett tjugotal tv-program, ett stort antal radioprogram och populärvetenskapliga tidningsartiklar. Vidare så har professor Kratz deltagit i ett flertal expertgrupper, skrivit lärobokskapitel rörande plastikkirurgi samt arbetar som sakkunnig för myndigheter i Sverige.

Professor Gunnar Kratz har varit ordförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening och är även medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; International Confederation of Plastic Surgery Societies; Svenska Läkarsällskapet samt Sveriges Läkarförbund.

Här hittar du Gunnar Kratz