Webbplats: http://www.proformaclinic.se
E-post: davor@devitanova.se
Telefon: 0735-105025

-Proforma Clinic
Rosenlundsgatan 29A
118 63 Stockholm
Övriga anslutna kirurger

Davor Jergovic


Dr. Davor Jergovic har varit verksam inom plastikkirurgi sedan 35 år tillbaka och är specialist i plastikkirurgi sedan 1992. Dr Jergovic är idag verksam på Proforma Clinic i Stockholm sedan juni 2020. Davor Jergovicc har arbetat tidigare som överläkare både på Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Universitetsjukhuset i Linköping och på Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna fram till 2017. Dr. Jergovic hade startat och drivit sin egen, privat estetisk plastikkirurgisk klinik, De VitaNova i knappt 15 år. Han arbetade även på Plastikkirurggruppen Sabbatsberg (inom Teres Medical Group och senare Aleris) fram till juni 2020.
Dr Davor Jergovic har tidigare varit ansvarig plastikkirurg för rekonstruktiv bröstkirurgi på Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Davor har också gjort sin doktorsavhandling om rekonstruktiv plastikkirurgi efter facialispares, dvs ansiktsförlamning. Avhandlingen la Dr. Jergovic 2002 på Medicinska Fakultetet i Linköping. Specialintresse inom estetisk kirurgi ligger inom ansiktskirurgi, bröstkirurgi samt korrektivkirurgi efter kraftig viktnedgång. Davor har presenterat på det årliga möte av Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi sin egen, ny metod för lårlyft som innebär minskad vertikalt ärr på låren.
Dr Jergovic är medlem i Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund, Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. Davor är medlem i International Societies for Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) och European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM) också. Dessutom är Dr Jergovic medlem i American Society of Plastic Surgeons (ASPS).

Här hittar du Davor Jergovic