E-post: jesper@diamondplastikkirurgi.se
Telefon: 076-540 77 77

-Diamond Plastikkirurgi
Stortorget 7
702 11 Örebro
Övriga anslutna kirurger

Jesper Bergdahl

Titel: Överläkare och specialist i plastikkirurgi
Specialist i plastikkirurgi sedan år: 2011
Förtroendeuppdrag och övriga medlemskap: Sekreterare i SFEP 2019 -

Dr. Jesper Bergdahl utbildades till läkare vid Umeå Universitet och är legitimerad läkare sedan 2005. Han påbörjade 2006 sin utbildning (specialisttjänstgöring) inom rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi vid Universitetssjukhuset i Örebro efter att ha vikarierat inom thoraxkirurgi (hjärt- och lungkirurgi), barnkirurgi och ortopedi. I början av 2011 erhöll Jesper sin specialistexamen i plastikkirurgi. Vid Universitetssjukhuset i Örebro arbetade han till stor del med rekonstruktioner, inklusive mikrokirurgiska sådana, inom huvudhalsområdet samt rekonstruktiv bröstkirurgi.

Sin utbildning inom estetisk plastikkirurgi och estetiska behandlingar har Jesper till största delen fått vid en stor plastikkirurgisk koncern där han arbetade mellan 2011 och 2021. Han deltar sedan innan sin specialistexamen även regelbundet i nationella och internationella kurser och konferenser inom estetisk plastikkirurgi.

Sedan 2019 sitter Jesper i styrelsen för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP). Dr. Jesper Bergdahl är certifierad för estetisk injicering av Estetiska injektionsrådet.

Här hittar du Jesper Bergdahl