Webbplats: http://www.ak.se
E-post: ulf.garpered@ak.se
Telefon: 040-26 30 00

-Akademikliniken
Einar Hansens Esplanad 29
211 75 Malmö
Övriga anslutna kirurger

Ulf Garpered


Ulf Garpered fick sin läkarutbildning vid Karolinska Institutet i Stockholm och legitimerades 1990. Hans plastikkirurgiska intresse väcktes 1994 under ett vikariat som underläkare på Plastikkirurgiska kliniken i Uppsala.

Möt Dr. Ulf Garpered
Ulf blev specialist i ÖronNäsHals-kirurgi 1996 och har även hunnit arbeta ett par år med bröstcancer som kirurg på Centrallasarettet i Västerås. Den plastikkirurgiska specialistutbildningen fick han på Universitetssjukhusen i Uppsala och Örebro och blev specialist i plastikkirurgi 2004.
I Örebro har Ulf Garpered under några år varit ansvarig för mikrokirurgiska rekonstruktioner i huvudhalsområdet och därtill rekonstruerat bröst, näsor och ögonlock efter tumörsjukdomar. Han har varit handledare för flera ST-läkare, ofta anlitats som föreläsare inom plastikkirurgin och bedrivit forskning om malignt melanom.
Sedan 2003 har Ulf fortlöpande utbildat sig i kosmetisk kirurgi och arbetar heltid på Akademikliniken i Malmö sedan 2010.
Ulf Garpered är medlem i Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkarsällskapet, Svensk Plastikkirurgisk förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi där han även medverkat i etiska kommittén.

Här hittar du Ulf Garpered