Skip to content

Med anledning av Nyheter om farliga bröstimplantat och kopplingen till en ovanlig form av Lymfom

december 13, 2018

181212  Press release   ALCL

Med anledning av Nyheter om farliga bröstimplantat och kopplingen till en ovanlig form av Lymfom / BIA-ALCL(breast implantatassociated – acelluar large cell lymphoma) har Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi/SFEPmanat till försiktighet vid användandet av implantat med kraftigt knottrig yta.


Flera internationella utredningar pågår bl.a. i Frankrike där ANSM sammanställer en expertkommitté och kommer sammanfattat kunskapsläget den 7 och 8 februari 2019.

Expertkommittén kommer att dra nytta av ett globaltperspektiv på användningen av bröst implantat. Efter dessa utfrågningar och expertutskottets yttrande kommer ett beslut att fattas om ”användning avbröstimplantat med texturerat hölje inom kosmetisk och rekonstruktivkirurgi”, säger organisationen.

Under tiden måste ”utövare informerapatienterna innan de placerar bröstimplantat om riskerna i samband med detkirurgiska ingreppet, men också riskerna med själva implantatet, inklusiveriskerna i samband med ALCL”.

Risken att drabbas av bröstimplantat relaterat lymfom/ALCL räknas till 1 fall på 3.000-30.000 där makrotexturerade bröstimplantat dominerar (uppgifter från FDA)

Detta skall sättas i relation till att mer än var tionde kvinna i Sverige kommer att drabbas av bröstcancer under sitt liv. (cancercentrum.se)

Sverige har sedan 2014 ettnationellt Bröstimplantat register för att kunna ge tidigt svar på kvalitetsbrister, upptäckt av problem samt forskning. En internationell jämförelse av resultaten från nationella register, inom ramen för den internationella rättsliga ramen förskydd av privatlivet, möjliggörs genom International Collaboration of BreastRegistry Activities (ICOBRA), ett samarbetsnätverk av nationellaplastikkirurgi, bröstkirurgiska samhällen, tillsynsmyndigheter och forskare.

Plastik- och bröstkirurger och deras föreningar över hela världen kommer fortsättningsvis att stödja regeringar och anmälda organ i deras reglerings- och utredningsarbete inom detta område. I Sverige är Läkemedelsverket / LMV är det organ som står för kvalitets kontroll och godkännande av implantat.

Plastik- och bröstkirurger världen över sammanfattar därför:
– Bröstimplantat är säkra, men har mycket sällsynta, ibland allvarliga, biverkningar.
– Kvinnor som presenterar dessa biverkningar bör tas seriöst, stödjas och undersökas.
– BIA-ALCL är sällsynt och vanligtvis behandlingsbart.
– Ytterligare forskning är nödvändig om bröstimplantatets roll.

 
Vi rekommenderar därför våra patienter:
– När du har frågor, särskilt om du är oroad översymptom som kan vara relaterade till dina bröst implantat, kontakta din kirurg.
– Se till att du är fullständigt informerad från pålitliga källor innan du genomgår bröstimplantatkirurgi, oavsett syfte till din bröstförstoring.
– Se till att din kirurg deltager i bröstimplantatregistret BRIMP.se och att han/hon registrerar ditt implantat och operationen i den nationella databasen.

Kontakt:
Svenska föreningen för estetisk plastikkirurgi /SFEP.se