Skip to content

Lockpriser och finansieringserbjudanden

april 13, 2013

Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi tar avstånd från lockpriser och marknadsföring av finansiering

till plastikkirurgi. Detta riskerar att patienter fattar beslut enbart på ekonomiska grunder.